360 درجه (ادبیات داستانی | طنز | نقد فیلم | روزمره آنلاین | داستان کوتاه)

ادبیات داستانی | طنز | نقد فیلم | روزمره آنلاین | داستان کوتاه

تاریخچه کوچک طراحی مد و سوء استفاده های مردان

اگر از برخی کفشهای پاشنه بلند و البته رفتار صاحبان آنها دررنجید، بدانید و آگاه باشید که اولین بار مردها کفش پاشنه بلند را اختراع کردند. در آن روزگاران بیشتر برای قفل کردن کفشها در رکاب اسبها استفاده می شد. بعدها از بین اولیاء طراحی مد، باز هم این مردهای مستوجب آتش چنین ابزاری را در طبق مصرفی زنها نهادند. 

 

بازهم مردهای مستوجب آتش یا شاید هم آتش نشان در طراحی لباس،دامن کوتاه را اولین بار به بهانه ی سرعت بالای زنها برای سوار شدن به اتوبوس خلق کردند.مرد خالق اینبار به شدت مورد نفرت قرار گرفت و آن مینی اسکرت ها را روشی برای دعوت به rape نامیدند. امروزه هر دو طرف ماجرا از این بازی خسته شده اند و انگار هیچ کسی حس و حال دعوت و رد آنرا ندارد. اینجاست که دموکراسی مینی اسکرت بر اساس بیشترین آراء به شکل دلبخواهی آن ادامه یافته است.
پ.ن: البته شلوار کوتاه سوشا مکانی رو با کت اصلا به حساب دموکراسی نذارید لطفا

تاریخ ارسال: 30 مهر 1394 ساعت 20:08 | نویسنده: عمار پورصادق - 360 درجه