360 درجه (ادبیات داستانی | طنز | نقد فیلم | روزمره آنلاین | داستان کوتاه)

ادبیات داستانی | طنز | نقد فیلم | روزمره آنلاین | داستان کوتاه

تکنیک موش مردگی

بهترین روش کسب محبوبیت در جامعه‌ی از بیخ و بن دروغ زده‌ی ایرانی همانا تکنیک بسیار مودب بودن و در نهایت موش مردگی است. یعنی هر چیزی شنیدید، دیدید، بر سرتان آمد خودتان را به نزاکت و موش مردگی بزنید.   مثلا یک وقتی بعد از زنگ تفریح منتظر معلم بودیم. یکی رو به در کلاس بود که من یقه‌اش توی دستم بود و ناظم آمد و زارت زد زیر گوشم. دقیقا وقتی ناظم آمد تو خودش را زده بود به موش مردگی. بازی را برد. ناظم آمد و زد زیر گوشم. بعدها هم همین آدمها دور و برم زیاد شدند. باز هم هر وقت توی زندگی، ناظم یقه‌ام را گرفت، یکی خودش را زده بود به موش مردگی. ناظم هم کار خودش را بارها و بارها انجام داد.  

برچسب‌ها: جامعه، خاطرات
تاریخ ارسال: 14 دی 1394 ساعت 13:39 | نویسنده: عمار پورصادق - 360 درجه