360 درجه (ادبیات داستانی | طنز | نقد فیلم | روزمره آنلاین | داستان کوتاه)

ادبیات داستانی | طنز | نقد فیلم | روزمره آنلاین | داستان کوتاه

در راستای حذف طبقه متوسط جامعه

در راستای حذف طبقه ی متوسط، تنها راستایی است که دولت عاشقش است. یعنی طبقه ای که هیچ زری نتوانند بزنند و گرفتار معیشت خودشان باشند.
در همین راستا دولت مدیرهای میانی، مهندسها، سر عمله های خوشحال و خندان با درآمد 5-6 تو مان در ماه را قرار است همانجا متوقف کند و بعد کارگر و راننده و غیره را به ایشان نزدیک کند. 


ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: 1 بهمن 1396 ساعت 13:27 | نویسنده: عمار پورصادق - 360 درجه