360 درجه (ادبیات داستانی | طنز | نقد فیلم | روزمره آنلاین | داستان کوتاه)

ادبیات داستانی | طنز | نقد فیلم | روزمره آنلاین | داستان کوتاه

در راستای حذف طبقه متوسط جامعه

در راستای حذف طبقه ی متوسط، تنها راستایی است که دولت عاشقش است. یعنی طبقه ای که هیچ زری نتوانند بزنند و گرفتار معیشت خودشان باشند.
در همین راستا دولت مدیرهای میانی، مهندسها، سر عمله های خوشحال و خندان با درآمد 5-6 تو مان در ماه را قرار است همانجا متوقف کند و بعد کارگر و راننده و غیره را به ایشان نزدیک کند. 

  حقوق راننده ی اتوبوس بشود 4-5 تومان یا بیشتر، یک نگهبان ساده ی شرکت که همان پایین موتور و ماشین هم خرید و فروش میکند، چون به پارکینگ رایگان دسترسی دارد، با حقوقهای جدید، بیشتر به ریش قشر متوسط جامعه خواهد خندید. چون دغدغه اش این است که کجای اینستاگرامش را لایک کند که یک مزه ی جدید کشف کند. اما طبقه ی متوسط کم کم تورمی را پیش خواهند چشید که آنها را به مانند عبور محمود افغان از فلات ایران، یکسان سازی کرده باشد. حالا اساتید پیدایشان می شود و فکت هم میخواهند که اصلا هیچی ندارم. حسم میگوید همین مهران مدیری در برنامه دور همی گزینه ی خوبی برای اجرای این سناریو است. چطوری؟ اینطوری که هر کارگری میبیند بهش میگوید: ای بابا! 3 تومن که پولی نیست. توی کارگر باید 5 تومن بگیری. اما دریغ از طبقه ی متوسط که به این طریق برای همیشه تخمش کشیده خواهد شد.

تاریخ ارسال: 1 بهمن 1396 ساعت 13:27 | نویسنده: عمار پورصادق - 360 درجه